تکثیر و پرورش ماهیهای اکواریومی و بیماری انها
ردتیل

 

این نوع گربه ماهی جزو زیباترین گربه ماهی به حساب می
ایند. سطح زیرین این ماهی به رنگ زرد است و پشت این
ماهی سبز یشمی و لجنی ودارای خالهای سیاه


وبرجسته روی پشت دمی دو شاخه و بزرگ وبدنی پهن
وسبیلهای دراز وباریکی از دور دهانش خارج شده است

این ماهی شدید مهاجم است وجزو ماهی های گوشتخوار به
حساب می ایند . بتر است آب این ماهی کم اسید باشد

رتیل از ماهی های زنده ریز و ماهی کلیکا وکرم خونی
اسفتلج میگو وحتی میوه هم تغذیه میکنند

این ماهی دمای آب 26 تا 28 درجه سانتیگراد رو میپسندند
ودکور اکواریوم را بصورت

صخرهای وبا ریگ های درشت وفضای کافی برای شنا
. رشد سریع دارند خیلی زود

بزرگ میشوند .ودر محیط اکواریوم هم تا یک متر رشد
میکنند ولی در طبیعت هم تا سه متر رشد میکنند

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:12  توسط علی  |